KENELLE ?
 

MITÄ
HYÖTYÄ ON
SOITTOHAR-
RASTUKSESTA ?

Listasin soittoharrastuksen hyviä puolia. Niitä lukiessasi voit miettiä itsekin, ovatko nämä sellaisia ominaisuuksia, joita haluaisit lisää omaan tai lapsesi elämään.

– Harjoittelu kehittää pitkäjänteisyyttä ja vastuunottokykyä
– Harjoittelun tuottamat onnistumisen kokemukset lisäävät itseluottamusta
– Tutustuu uusiin ihmisiin.
– Yleissivistävää
– Hienomotoriikka kehittyy
– Esiintymisrohkeutta, myös muualla kuin musiikissa
– Musiikin tuottama mielihyvä
– Parantaa keskittymiskykyä
– Rentouttavaa
– Opit itsestäsi uusia asioita oppijana ja luovana persoonana
– Hauskaa
– Kehontuntemus lisääntyy
– Soittaminen on oma hetkensä arjen keskellä
– Musiikin kauneus ja oma maailmansa
– Vapauttaa luovuutta


KENELLE
HARRASTUS
SOPII ?
Jokaiselle, ikään katsomatta, joka haluaa oppia soittamaan ja olla musiikin kanssa tekemisissä. Aikuisenakaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta harrastusta tai jatkaa nuoruudessa aloitettua, mutta hieman tauolla ollutta musisointia. Se on musisointia omaksi iloksi, omilla ehdoilla ja aikataululla.
Kouluissa ryhmät ovat isoja, eikä luokan- tai musiikinopettajalla ole käytännössä aina mahdollisuutta keskittyä ja panostaa pelkästään yhden lapsen/nuoren oppimisprosessin tukemiseen. Tätä pidän taas soitonopetuksen etuna ja vahvuutena, ja se näytteleekin tärkeää osaa omassa opetuksessani. Jokainen oppilas tulee ottaa omana persoonanaan, omine tavoitteineen. Se on se lähtökohta, josta alan miettiä opetuskeinoja. Jos oppilas on esim. arka ja kenties hieman epävarma, tulee tunnille luoda ilmapiiri, jossa syntyy luottamus uskaltaa kokeilla, tehdä virheitä ja ilmaista omia näkemyksiään rauhassa. Jos lapsen on hankalaa keskittyä, soittaminen kehittää tätäkin puolta. Keskittymishetket saattavat alussa olla hyvinkin lyhyitä, mutta soittaessaan oppilas myös kuulee sen musiikistaan ja sen pituudesta. Musiikkia voi ajatella siinä konkreettisena mittana, josta oppilaskin tietää, kuinka pitkään pystyy soittamaan ja kuinka edistymistä on tapahtunut. Palkkiona on lopulta yhteen mittaan loppuun asti soitettu kappale. Jokin lapsi saattaa tarvita paljon huomiota tai tukea oppimisessaan. Yksityiset soittotunnit tuovat sitä opettajan huomiota, jota kenties koulussa ei saa.